Pravoslavná církev českých zemí a na Slovensku Aktuality

Poselství Posvátného Synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Poselství Posvátného Synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Kristus vstal z mrtvých! V pravdě vstal z mrtvých! Drazí duchovní otcové, v Kristu milovaní bratři a sestry! Jest vzkříšení den, povznesme se slavností a druh druha obejměme! Říkejme „bratři“ také těm, kdož nás nenávidí, odpusťme vše pro...

Z programu bohoslužeb a dalších aktivit arcibiskupa Michala v únoru 2018

01. 02. 2018 Jeho Vysokopřeosvícenost arcibiskup Michal se s Jeho Vysokopřeosvíceností arcibiskupem Simeonem, Jeho Přeosvíceností biskupem Izaiášem a s ostatními duchovními Pražské eparchie zúčastnil v Katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ul. v Praze 2 pohřbu...