10. výročí vysvěcení pravoslavné kaple svatých nezjištníků a léčitelů Kosmy a Damiána v Berouně

Při příležitosti 10. výročí vysvěcení této kaple sloužil svatou archijerejskou liturgii J. V. Michal arcibiskup pražský a českých zemí a J.V. Timotej arcibiskup aradský za doprovodu dalších duchovních z Rumunska. Archijerejské liturgie se kromě věřících zúčastnili také obyvatelé Berouna, pacienti a zaměstnanci berounské nemocnice, ve které je kaple umístěna. Během Bohoslužby zazněly modlitby v českém, církevněslovanském a rumunském jazycích. Po pastýřském slově vladyky Michala daroval do kaple vladyka Timotej ikonu přesv. Bohorodice.

Představeného kaple, prot. Romana Haydamačenka, vyznamenal vladyka Michal pamětní medailí k 1155. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Majitele berounské nemocnice – br. Sotiriose Zavaljanise vyznamenal vladyka Michal pamětní ikonou svatých Cyrila a Metoděje, a ředitelku této nemocnice sestru Natalii Petsini pamětní ikonou sv. muč. Ludmily, kněžny české.

Po svaté liturgii o. Roman poděkoval vladykovi Michalovi a vladykovi Timoteovi za vyznamenání a dárky, a pozval všechny přítomné na malé pohoštění v nemocniční jídelně.

Modlitbami svatých nezjištníků a léčitelů Kosmy a Damiána Hospodine, Ježíši Kriste, Bože náš, smiluj se nad námi!

Mohlo by se vám líbit...