9. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL PRAVOSLAVNÉ HUDBY ARCHAION KALLOS

9. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL PRAVOSLAVNÉ HUDBY ARCHAION KALLOS

Festival Archaion Kallos představí krásy hudby východního křesťanství a přiblíží rozdíl mezi osvícenstvím na Západě a osvícením na Východě

Už podeváté v Praze proběhne mezinárodní festival pravoslavné duchovní hudby Archaion Kallos, pořádaný Spolkem Philokallia. V Česku je jediným svého druhu a už tradičně se na něj sjedou umělci z tuzemska i ze zahraničí. Letos se zaměří na kontrast mezi „osvícenstvím rozumu“ na Západě a „osvícením ducha“ na Východě. Navíc nabídne středověkou duchovní hudbu nalezenou v hlubinách archivů klášterů na Kypru a jako protipól i nejžhavější novinky současných autorů duchovní hudby. Vystoupí i Schola Gregoriana Pragensis spolu s řeckým zpěvákem Antoniosem Aetopoulosem.

V 18. století se západní myslitelé nechávali unést osvícenstvím, které zdůrazňovalo roli lidského rozumu oproti ‚tmářské‘ a ‚slepé‘ víře. I na křesťanském Východě se v té době kladl důraz na světlo. Nepůsobilo však na rozum, ale na ducha. Nestvořené Boží světlo prostupuje nitrem člověka, ten se pak mění a sjednocuje s Bohem,“ říká ředitel festival Marios Christou. Tento rozdíl se bude zrcadlit ve dvou koncertech, jedné bohoslužbě a také při doprovodných přednáškách.

Festival ale posluchače zavede i do historie mnohem starší, než je doba osvícenství. „Už ve středověku se rozdílné tradice katolického Západu a pravoslavného Východu potkaly na Kypru. Proto mu věnujeme první festivalový koncert, který jsme nazvali ‚Ostrov svatých a křižovatka hudebních kultur‘. Obě tyto tradice byly zastoupeny v kyperských chrámech vzdálených od sebe třeba jen několik metrů,“ vysvětluje Christou. V Praze tak vůbec poprvé zazní dosud neznámé byzantské skladby z rukopisů kyperských archivů (hudební archiv kláštera Kykkos a Kyperského arcibiskupství) a také české premiéry vícehlasých motetů Ars nova a Ars subtilior z významného kyperského rukopisu známého jako Turínský kodex J.II.9. A to není jediné lákadlo úvodního koncertu. „Velmi si vážím toho, že letošní ročník otevře vynikající soubor Schola Gregoriana Pragensis pod uměleckým vedením Davida Ebena ve spolupráci s vynikajícím řeckým zpěvákem Antoniosem Aetopoulosem,“ doplňuje Christou.

Během dalších koncertů se návštěvníci setkají se širokým spektrem hudby východního křesťanství, uslyší byzantskou hudbu, seznámí se s lidovou duchovností oblastí bývalé byzantské říše a nebudou chybět ani klasické skladby význačných ruských autorů, jako např. Sergeje Rachmaninova, či díla předních současných autorů, jako je např. Arvo Pärt. Jako každý rok jsou součástí festivalu také světové premiéry skladeb mladých českých autorů, tentokrát Jana Duška a Jakuba Rataje.

Festival proběhne od 1. do 18. října 2018 a koná se pod záštitou
ministra kultury Antonína Staňka,
starostky Prahy 2 Jany Černochové,
velvyslance Kyperské republiky J. E. Antoniose Theocharouse
a s požehnáním Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí.

 

Kontakt pro novináře:

Marios Christou, předseda Spolku Philokallia

tel.: +420 776 561 698
e-mail: info@philokallia.com

Více informací na http://www.philokallia.com/

Sponzoři:

Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR, Městská část Praha 2, Velvyslanectví Kyperské republiky, Ministerstvo školství a kultury Kyperské republiky, monastýr Kykkos (Kypr), Kyperská pravoslavná církev, Cyprus Tourism Organisation, HAMU, Filozofická fakulta UK, Nadace Život umělce, Osa − Ochranný svaz autorský, Kampus Hybernská, Nadace Český hudební fond, GTL, spol. s r.o., Nakladatelství Pavel Mervart, Pražská pravoslavná eparchie, chrám sv. Michala v Kinského zahradě v Praze 5, chrám Zvěstování přesvaté Bohorodice na Slupi v Praze 2, Kiki’s tasty food, Techsoup ČR, Parrésia.

Partneři:

Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze 2, Damaskinos, z.s., Národí filmový archiv, Bratrstvo pravoslavné mládeže

Mediální partneři:

ČRo Vltava, časopis Harmonie, časopis Hudební rozhledy, Radio Proglas, Televize Noe, UNIVERSUM − revue České křesťanské akademie, Unie českých pěveckých sborů

Pořadatel: Spolek Philokallia, Chodská 14/1419, 120 00 Praha 2, 776 561 698, www.philokallia.com

 

Program festivalu:

Kypr – „Ostrov svatých“ a křižovatka hudebních kultur

1. 10. 2018, 19:30

Koncert představí bohatství duchovní hudby Kypru ve formě dialogu mezi západní a východní tradicí, neboť obě tyto tradice byly ve středověku zastoupeny v kyperských chrámech, vzdálených třeba jen několik metrů od sebe. V Praze zazní vůbec poprvé dosud neznámé byzantské skladby z rukopisů kyperských archivů (hudební archiv kláštera Kykkos a Kyperského arcibiskupství) a také české premiéry vícehlasých motetů významného kyperského rukopisu známého jako Turínský kodex J.II.9.

Schola Gregoriana Pragensis, umělecký vedoucí: David Eben (Česká republika)
Philokallia Ensemble, Sbor chrámu sv. Cyrila a Metoděje,
umělecký vedoucí: Marios Christou (Kypr, Česká republika)
Antonios Aetopoulos (Řecko) – protopsaltis
Sbor Arcibiskupského gymnázia
sbormistři: Aikaterini Asfoura, Igor Angelov (Kypr, Česká republika)

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2
Vstupné: 200 Kč, 150 Kč (studenti, důchodci)

 

Osvícenství a osvícení aneb Mše a liturgie
Duchovní hudba 18. stol. na Východě a na Západě

4. 10. 2018, 19:30

Výjimečná dramaturgie, která představí různá zhudebnění „západní mše svaté“ z pera velkých mistrů klasické hudby, jako je W. A. Mozart, a zároveň pozoruhodná zhudebnění „východní liturgie sv. Jana Zlatoústého“ od proslulých ukrajinských autorů M. Berezovského, D. Bortňanského aj.

Piccolo coro & Piccola orchestra, dirigent: Marek Valášek (Česká republika)
Pražský mužský komorní sbor, sbormistr: Alexej Kleptsin (Rusko, Česká republika)

Místo konání: Kostel svatého Václava na Zderaze, Resslova 300/6, Praha 2
Vstupné: 200 Kč, 150Kč

 

Celonoční bdění 

13. 10. 2018, 19:30

  1. Rachmaninov: Celonoční bdění, op. 37
    Jan Dušek: Čtyři písně Šalamounovy II – světová premiéra
    Bohemiachor, sbormistr Kryštof Spirit (Česká republika)

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2
Vstupné: 250 Kč, 150Kč (studenti, důchodci)

 

Byzanc v Kampusu Hybernská

16. 10. 2018, 19:30

Tradiční lidová duchovní hudba z různých míst bývalé byzantské říše (Kypr, Thrákie, Konstantinopol aj.) v podání řeckých souborů Chorodia Agiu Georgiu, Qaraba Ensemble a dalších hostů.
Koncert se uskuteční za spolupráce s Ústavem řeckých a latinských studií FF UK.

Místo konání: Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1
Vstupné: 100 Kč, pro studenty UK vstup volný

 

Světlo tiché…
hudbou (z) ticha k osvícení

18. 10. 2018, 19:30

Ojedinělá kombinace instrumentální hudby a live electronics vycházející z pravoslavné spirituality.

Arvo Pärt, Gennadij N. Lapajev, Jakub Rataj (světová premiéra), byzantská hudba, aj.
Poslední koncert festivalu tradičně se zabývající hesychasmem, tedy tichem a vnitřním mlčením, tentokrát inspirovaný tématem letošního ročníku festivalu, tj. východní duchovní hudbou jako prostředkem osvícení (φωτισμός).

Sára Medková: klavír
Jakub Rataj: zvukové intervence

Místo konání: HAMU, Galerie, Malostranské náměstí 13, Praha 1
Vstupné: 150 Kč, 100 Kč (studenti, důchodci), pro studenty hudby vstup volný

 

Bohoslužba

„Osvícený“ Východ
aneb
Hudba doby osvícenství v Konstantinopoli
Liturgie sv. Jana Zlatoústého se skladbami největších konstantinopolských skladatelů 18. století

7. 10. 2018, 9:30 (dopoledne), vstup volný

Chalatzoglou, Β. Byzantios, P. Peloponnesios.

Protopsaltis Konstantinos Bousdekis s doprovodným sborem (byzantský ison)

Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Praha 2
Vstup volný

 

Prodej vstupenek

Vstupenky je možno zakoupit v místě konání vždy hodinu před začátkem koncertu.
Předprodej je možný ve festivalové pokladně: NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ HEYDRICHIÁDY, Resslova 9a, Praha 2 – Nové Město

25. 9. – 18. 10. 2018, úterý–neděle, 9–17 hod.

Bohoslužba (7. 10.), přednášky a výstava: vstup volný

Rezervace: info@philokallia.com

 

Doprovodné akce

Výstava

od 1. 10. do 31. 10. 2018, vstup volný

Výstava pravoslavných ikon Kornela Teofila Popa (www.cornelpop.cz)
Karpatský chrám sv. archanděla Michaela, Kinského zahrada, Praha 5 – Smíchov

otevírací doba:
pondělí: 8:00–10:00 (dopoledne)
středa: 19:00–20:00
pátek: 19:00–20:00
sobota: 19:00–21:00
neděle: 9:00–13:00

Přednášky

11. 10. 2018, 14:30, vstup volný

Teologie světla v pravoslavné duchovní tradici
Presbyter Kyrill Sarkissian (Rusko, Česká republika)

Klasicistické formy z konstantinopolských dílen
PhDr. Marios Christou, Ph.D. (Kypr, Česká republika)

Jazyk: čeština
Pedagogická fakulta, UK, 116 39 Praha 1, Magdalény Rettigové 4 Místnost: R107

Mohlo by se vám líbit...