Arcibiskup Michal zahájil již osmý ročník festivalu Archaion Kallos

Arcibiskup Michal zahájil již osmý ročník festivalu Archaion Kallos, který začal dne 6. 10. 2017 v Katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze 2.

Na úvod festivalu pronesl vladyka Michal toto zahajovací slovo:

Vážení pánové velvyslanci, důstojní otcové, dámy a pánové, vážení posluchači, drazí hosté.

Dovolte mi, abych Vás přivítal na již osmém ročníku festivalu pravoslavné duchovní hudby – Archaion Kallos. Není mnoho festivalů tohoto druhu, a v České republice se jedná o festival jediný.

Hudba má oproti mluvenému slovu jednu výhodu – překonává jazykové bariéry mezi národy – autor se zde vyjadřuje od svého ducha k duši posluchače. To umožňuje vyjádřit i to, co nejde říci slovy. V případě duchovní pravoslavné hudby je zde ještě jeden rozměr: křesťané zde vyjadřují své nejvznešenější pocity lásky a úcty k samotnému Bohu a také to, jak naopak Boží lásku prožívají a cítí. Proto je křesťanství neodmyslitelně spjato s hudbou.

Od počátku lidé cítili, že není důstojné oslavovat Boha běžným způsobem tak, jak spolu hovoří lidé mezi sebou. Proto jak kněží, tak lid, oslavovali Boha zpěvem a také modlitby vyslovovali zpěvným hlasem. To vytvořilo mnohasetletou hudební tradici, při které se do hudby promítalo i hudební cítění jednotlivých národů. Vznikají tak nádherné duchovní skladby, ve kterých jsou vyjádřeny nejvroucnější pocity lidí různých národností v průběhu staletí. Z této bohaté hudební pokladnice dnes čerpáme.

A proto také najdeme skladby s pravoslavnou křesťanskou tématikou u nejznámějších světových skladatelů: Petra Iljiče Čajkovského, Modesta Petroviče Musorgského, Sergeje Prokofijeva, ale i u českých skladatelů, např. Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů.

Právě z díla posledně jmenovaného skladatele si dnes poslechneme skladby, které použil Bohuslav Martinů v opeře Řecké pašije a také byzantské hymny z nově objeveného rukopisu v provedení Souboru Philokallia a sboru Katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje pod vedením sbormistra Mariose Christou.

Drazí posluchači, tímto zahajuji osmý festival pravoslavné hudby Archaion kallos 2017.

Přeji Vám příjemný poslech a krásný duchovní zážitek.

Arcibiskup Michal

Mohlo by se vám líbit...