Autor: Pražská pravoslavná eparchie

Zasedání Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Dne 10. 10. 2019 se v budově Pražské pravoslavné eparchie uskutečnilo zasedání Posvátného synodu. Zasedání se zúčastnili všichni členové Posvátného synodu v čele s J.B. Rostislavem arcibiskupem prešovským a metropolitou českých zemí a Slovenska. Zasedání projednávalo aktuální...

Návštěva Jeho Všesvatosti Bartoloměje arcibiskupa konstantinopolského – nového Říma a Ekumenického patriarchy v Praze

Ve dnech 14. 10. – 15. 10. 2019 navštívil Jeho Všesvatost Bartoloměj arcibiskup konstantinopolský – nového Říma a Ekumenický patriarcha Prahu, kde se zúčastnil konference „Fórum 2000”. J.V. Bartoloměj přiletěl ve večerních hodinách dne...

Svátek sv. muč. Ludmily

Důstojní otcové, bratři a sestry v Kristu! Dne 29. září 2019 na svátek sv. muč. Ludmily (podle Juliánského kalendáře) si připomeneme její mučednickou smrt. Při této příležitosti bude organizován níže uvedený program vzpomínkových slavností, na...