Blaženější Metropolita Rastislav vykonal poutnickou cestu do starobylého Říma při příležitosti 1155. výročí příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu

 

Při příležitosti 1155. výročí příchodu slovanských věrozvěstů svatých apoštolů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu uskutečnila delegace představitelů Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku ve dnech 9. – 12. května 2018 cestu do Říma. Členy delegace byli Jeho Blaženost Rastislav metropolita českých zemí a na Slovensku, Jeho Vysokopřeosvícenost Michal arcibiskup pražský a českých zemí, Jeho Vysokopřeosvícenost Jiří arcibiskup michalovsko-košický, archimandrita Serafim (Šemjatovský), mitr. prot. Michal (Švajko), archidiákon Maxim (Durila) a hypodiákon Maroš (Černý).

V rámci této poutnické cesty přijala naše delegace dne 9. 5. 2018 pozvání na večeři od Jeho Eminence kardinála Kurta Kocha předsedy Papežské rady pro jednotu křesťanů. Večeře se zúčastnili i další významní představitelé papežské kurie.

Ve čtvrtek, 10. 5. 2018 sloužil Jeho Blaženost metropolita Rastislav s Jeho Vysokopřeosvíceností arcibiskupem Michalem, Jeho Vysokopřeosvíceností arcibiskupem Jiřím a dalšími členy delegace Svatou liturgii na hrobu sv. Cyrila v bazilice sv. Klimenta v Římě. Bohoslužby se zúčastnili také místní pravoslavní věřící z dalších jurisdikcí (především rumunské, ruské a gruzínské).

Odpoledne si delegace prohlédla baziliku sv. Petra a členové delegace se poklonili ostatkům sv. Řehoře Naziánského a sv. Jana Zlatoústého. Dále členové delegace navštívili baziliku Santa Marie Maggiore, která je jedním ze sedmi poutnických chrámů v Římě. Delegaci přivítal před chrámem představený baziliky Jeho Eminence Stanisław Cardinal Ryłko. S historií baziliky, ve které papež Hadrián II. položil roku 868 na oltář bohoslužebné knihy napsané ve staroslověnském jazyku, seznámil delegaci papežský zpovědník páter Ľudovít Melo OP.

V podvečer navštívila delegace chrám sv. Pavla, kde členové delegace uctili ostatky sv. apoštola Pavla a také ostatky sv. apoštolů Ondřeje, Bartoloměje a Matouše.

Večer se členové delegace zúčastnili slavnostní recepce, kterou pořádal Jeho Exelence mimořádný a zplnomocněný velvyslanec SR při Sv. stolci pan Peter Sopkko.

V pátek, 11. 5. 2018 dopoledne delegace naší místní Církve navštívila Papežskou radu pro pomoc jednotě křesťanů, kde je přivítal její předseda Jeho Eminence kardinál Kurt Koch.

Poté se členové delegace odebrali spolu se svým překladatelem a zároveň soudcem soudního tribunálu Římské roty Mons. Miroslavem Konstantinem Adamem OP do Apoštolského paláce, kde metropolitu Rastislava spolu s celou delegací přijal Jeho Svatost římský papež František. Historicky šlo o první setkání představitele Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku s nejvyšším představitelem Římskokatolické církve. Setkání proběhlo ve velmi příjemné a uvolněné atmosféře. Projevy metropolity Rastislava je zveřejněn v plném znění zde a papeže Františka je zveřejněn v plném znění zde. Na závěr setkání si jeho účastníci navzájem vyměnili dary. Po ukončení oficiální části pozval papež František členy delegace na společný oběd.

V pátek odpoledne navštívili členové delegace katakomby sv. Sebastiána, kde jsou hroby křesťanů z prvních století n.l. Nad těmito katakombami se nachází stejnojmenný chrám.

Večer se metropolita Rastislav, arcibiskup Michal, arcibiskup Jiří a další členové delegace zúčastnili večeře, na které přijali také pozvání J.E. mimořádný a zplnomocněný velvyslanec SR při Sv. stolci p. Peter Sopko a mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR při Sv. stolci, Republice San Marino a Suverénním řádu Maltézských rytířů p. Václav Kolaja. Zvláštní poděkování vyslovil během večeře metropolita Rastislav tajemníkovi Papežské rady pro jednotu křesťanů Hyacintovi Laurentovi Destivellovi, který doprovázel delegaci naší místní Církve po celou dobu jejího pobytu v Římě.

V sobotu, 12. 5. 2018 se členové delegace vrátili do svých domovů.

Mohlo by se vám líbit...