Rubrika: Arcibiskup

Zasedání ER PPE

Dne 27. 11. 2018 se v odpoledních hodinách uskutečnilo Zasedání ER Pražské pravoslavné eparchie. Po zahájení zasedání ER, úvodní modlitbě a kontrole usnesení z posledního zasedání ER přednesl předseda ER J.V. Michal arcibiskup pražský...

Arcibiskup Michal navštívil setkání Rumunů žijících v zahraničí v Aradu

Arcibiskup Michal navštívil setkání Rumunů žijících v zahraničí v Aradu

Na pozvání J.V. Timoteie arcibiskupa Aradu a s požehnáním Jeho Blaženosti Rastislava arcibiskupa prešovského a metropolity českých zemí a na Slovensku ve dnech 24. 8. – 27. 8. 2018 navštívil J.V. Michal arcibiskup pražský...

Oslavy 1155. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu

Dne 5. července 2018 se v katedrálním chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Praze 2 uskutečnily oslavy příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu. V čele s Jeho Blažeností Rastislavem arcibiskupem prešovským, metropolitou českých zemí a Slovenska sloužili Svatou archijerejskou liturgii...