Chrámový svátek v monastýru Proměnění Páně

V pondělí 19. 8. 2019 proběhly v těšovském monastýru oslavy chrámového svátku Proměnění Páně. Do monastýru se sjeli poutníci i duchovní z širokého okolí, aby na tomto krásném poutním místě společně oslavili velký svátek z dvanáctera spolu s bratrstvem monastýru. Bohoslužbu vedl emeritní metropolita Kryštof (Pulec). Ten také připomněl všem přítomným letošní padesáté výročí zakoupení místních pozemků a malého domku, který měl zprvu sloužit jako fara k nedaleké pravoslavné kapličce v Mokřině, později se začal využívat ke konání letních táborů pro děti a v roce 2009 byl přebudován na pravoslavný monastýr.

Další výročí, které si tak bratři letos připomínají, je desáté výročí příchodu prvních mnichů – otců Paisije a Kosmy do Těšova v roce 2009. Otcové svým duchovním úsilím a vytrvalostí položili základy dnešního monastýru, který se rozvíjel za přispění a laskavé péče místních dárců, podporovatelů monastýru, a v neposlední řadě i díky podpoře pražského arcibiskupa, vladyky Michala.

Po sváteční archijerejské bohoslužbě následovalo křížové procesí okolo chrámu a svěcení přinesených plodů. Svátečním slovem pozdravil všechny přítomné otec igumen Dorotej, který zároveň všechny pozval k bohaté sváteční tabuli.

Srdečně děkujeme bratrům monastýru za pozvání, společné modlitby, pohoštění, ale především pohostinnost a skromnost, se kterou dokázali bratři i místní věřící ve sváteční den přijmout více než 100 poutníků. Otci igumenovi i celému bratrstvu monastýru i všem jeho farníkům a podporovatelům přejeme mnohá a blahá léta!

jer. Metoděj Kout

Mohlo by se vám líbit...