J.V. Michal se zúčastnil oslav Rakouského národního svátku

Dne 25. 10. 2018 navštívil J.V. Michal arcibiskup pražský a českých zemí s doprovodem, na pozvání J.E. Dr. Alexandera Grubmayra, LL.M., velvyslance Rakouské republiky, společenské setkání pořádané v Paláci Žofín na Slovanském ostrově v Praze při příležitosti Rakouského národního svátku. Zde se setkal s bývalým prezidentem ČR p. Václavem Klausem a s Rakouským konzulem p. Geraldem Hauserem.

Mohlo by se vám líbit...