Zázraky

Zázraky se ve světě dějí velmi často, ale my je často nevidíme, a nebo nechceme vidět. Vždyť již ve Svatém Písmu je psáno:
„A plní se na nich proroctví Izaiášovo: ‚Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět, a neuvidíte. Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže neuvidí očima a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím.‘ (Mat. 13, 14-15)

Pro utvrzení naší víry zde uvádíme tento odkaz, i když webové stránky o zázracích odkazují na web v ruském jazyce zde.