Návštěva Jeho Všesvatosti Bartoloměje arcibiskupa konstantinopolského – nového Říma a Ekumenického patriarchy v Praze

Ve dnech 14. 10. – 15. 10. 2019 navštívil Jeho Všesvatost Bartoloměj arcibiskup konstantinopolský – nového Říma a Ekumenický patriarcha Prahu, kde se zúčastnil konference „Fórum 2000”.

J.V. Bartoloměj přiletěl ve večerních hodinách dne 14. 10. 2019 na letiště Praha-Ruzyně (VIP). Na základě požehnání Jeho Blaženosti Rostislava metropolity českých zemí a Slovenska ho na letišti přivítal arcibiskup Michal. Předal J.V. Bartolomějovi srdečné pozdravy od Jeho Blaženosti Rostislava metropolity českých zemí a Slovenska a také svým jménem, a věnoval mu kytici růží a další dárek. Arcibiskup Michal obdržel od J.S. Bartoloměje kadidelnici.

V úterý, dne 15. 10. 2019 ve večerních hodinách se arcibiskup Michal rozloučil s J.V. Bartolomějem na letišti v Praze (VIP). Na závěr požádal arcibiskupa Michala, aby předal Jeho Blaženosti Rostislavovi, metropolitovi českých zemí a Slovenska srdečné pozdravy.

Po srdečném rozloučení odletěl J.V. Bartoloměj do své vlasti.

Mohlo by se vám líbit...