Pražská pravoslavná eparchie Aktuality

Poselství Posvátného synodu

POSELSTVÍ POSVÁTNÉHO SYNODU PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU NAROZENÍ PÁNĚ 2018/2019 Drazí duchovní otcové a milovaní v Kristu bratři a sestry: Kristus se rodí, oslavujte Ho! Kristus se rodí, Bůh se stává člověkem,...

Zasedání ER PPE

Dne 27. 11. 2018 se v odpoledních hodinách uskutečnilo Zasedání ER Pražské pravoslavné eparchie. Po zahájení zasedání ER, úvodní modlitbě a kontrole usnesení z posledního zasedání ER přednesl předseda ER J.V. Michal arcibiskup pražský...