Pouť ke Svatému Janu pod Skalou

V sobotu, 30. června 2018 proběhla pouť ke svatému Ivanu Českému ve Svatém Janu pod Skalou u Berouna. Svatou archijerejskou liturgii sloužil Jeho Vysokopřeosvícenost Michal arcibiskup pražský a českých zemí. S vladykou spolusloužili duchovní otcové Pražské pravoslavné eparchie a další hosté z Ruska a Ukrajiny. Jeskynní chrám byl zaplněn věřícími poutníky, což všem umožnilo pocítit duchovní vřelost ve studené jeskyni. Ve svém kázání hovořil vladyka Michal o asketickém životě prvního poustevníka v těchto krajích – sv. Ivana Českého.

Po Svaté liturgii uskutečnili věřící křížovou cestu ke kříži umístěnému vedle pramene sv. Ivana Českého. Zde vladyka Michal požehnal všechny přítomné svatou vodou z léčebného pramene. Takto duchovně posilněni se nakonec věřící odebrali k pohoštění, které připravili členové církevní obce při chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice v Praze 3 na Olšanech. Někteří poutníci poté ještě vystoupili ke kříži umístěnému na skále nad jeskyní svatého poustevníka. S radostí v srdci a pocitem získané Boží blahodati se poutníci odebrali do svých domovů. Srdečně děkuje všem za účast na této požehnané pouti.

 

Mohlo by se vám líbit...