Připravuje se přenesení ostatků archimandrity Andreje Kolomackého

V sobotu 16. února 2019 vykonal Jeho Vysokopřeosvícenost Michal, arcibiskup pražský a českých zemí návštěvu církevní obce v Rumburku, aby zde u příležitosti 39.výročí zesnutí otce Andreje Kolomackého sloužil slavnostní archijerejskou zaupokojnou liturgii. Vladykovi za přítomnosti bezmála čtyř desítek věřících spolusloužili otcové Alexander Žuravljov, Josef Brožek a Antonij Drda.

Vladyka při své promluvě připomněl význam osoby archimandrity Andreje pro naši místní církev. Zdůraznil, že otec Andrej přes veškeré těžkosti, které mu život přinesl, od zdravotního hendikepu přes útrapy dvou světových válek, předčasnou smrt mátušky a dcery až po pronásledování ze strany komunistického režimu, nikdy neklesal na duchu a nikdy nepřestával celým srdcem sloužit Bohu a Církvi a zanechal tak po sobě obdivuhodné dílo.

Vladyka Michal také předal církevní vyznamenání dvěma členům rumburské církevní obce, sestře Marii Pallagové a bratru Andreasovi Schönfelderovi. Po svaté liturgii vykonal vladyka Michal panychidy na přilehlém církevním hřbitově a u hrobu otce Andreje na hřbitově městském.

Při návštěvě vladyky byly také probrány okolnosti přenesení ostatků otce Andreje z městského hřbitova ke chrámu, o což zdejší farnost usiluje již téměř dvě desítky let. Nyní se zdá, že hlavní těžkosti již byly překonány, a že na podzim roku 2019 či na jaře roku 2020 by mohlo k přenesení ostatků dojít. Vladyka Michal nad ním přijal u příležitosti zmíněného výročí modlitební a organizační záštitu.

Pevně věříme, že Hospodin požehná tomuto záměru, na přímluvy svatých našich zemí (z nichž někteří otce Andreje osobně znali) a modlitbami nejen vladyky Michala, ale i duchovenstva a věřících našich eparchií.

mitr. prot. Antonij Drda

Mohlo by se vám líbit...