Svátek Bohozjevení – křest Ježíše Krista

Dne 19. ledna 2018 jsme podle Juliánského kalendáře oslavili svátek Bohozjevení. Připomínáme si den, kdy Ježíš Kristus přichází k Janu Křtiteli a nechává se od něj pokřtít v řece Jordán. Po křtu schází na Ježíše Krista v podobě holubice Svatý Duch a Bůh Otec svědčí Svým hlasem o Svém Synu. Poprvé se zde Bůh projevuje jako Svatá Trojice, což je absolutně nové a zásadní pro pochopení pravoslavného křesťanství. Dogmatické učení o Svaté Trojici je dodnes kamenem úrazu pro monoteistická (vyznávající jediného Boha) náboženství. Stalo se také nejčastěji předmětem různých herezí. Dogmatické učení o Svaté Trojici je zásadní pro správné pochopení Božího záměru o spáse člověka.

Proto v tento den probíhá u pravoslavných křesťanů Velké svěcení vody, kdy působením Svatého Ducha se z obyčejné vody stává svěcená voda, která má zázračné , ochraňující a léčivé vlastnosti. Bylo vědecky potvrzeno, že tato voda má jiné vlastnosti a je známo, že se v průběhu mnoha let nekazí. Při této příležitosti probíhá také posvěcení studánek, potůčků a řek.

Již se stalo tradicí, že Jeho Vysokopřeosvícenost Michal arcibiskup pražský a českých zemí světí v tento den Vltavu v Praze na Výtoni. Při této příležitosti se také více než sto otužilců ponořilo do studené Vltavy.

Přejeme všem věřícím, ať svěcená voda posvětí jejich příbytky, ochrání je před nástrahami zlého a uzdraví jejich tělesné i duševní neduhy!

 

Mohlo by se vám líbit...