Vzpomínkové slavnosti při příležitosti 1096. výročí mučednické smrti sv. Ludmily, kněžny české.

Ve dnech 28. – 29. 9. 2017 proběhly vzpomínkové slavnosti při příležitosti 1096. výročí mučednické smrti sv. Ludmily, kněžny české.

Ve čtvrtek, 28. září 2017 v 16.00 hod. Jeho Vysokopřeosvícenost Michal arcibiskup pražský a českých zemí  Pravoslavné církve sloužil akafist (liturgický hymnus, v západní církvi též litanie) ke sv. muč. Ludmile v Bazilice sv. Jiří na Pražském Hradě. Spolu s ním sloužil Jeho Vysokopřeosvícenost Feodor, arcibiskup mukačevský a užhorodský, Jeho Přeosvícenost Izaiáš biskup šumperský a další duchovní Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Po akafistu se zde také vladyka Michal s hosty a přítomnými věřícími poklonil ostatkům sv. muč. Ludmily, které jsou zde uchovávány od r. 925.

V pátek, 29. září 2017 od 10.00 hod. Jeho Vysokopřeosvícenost Michal arcibiskup pražský
a českých zemí sloužil Svatou liturgii v Tetíně v Chrámu sv. Ludmily s Jeho Vysokopřeosvíceností Feodorem, arcibiskupem mukačevským a užhorodským. Při této příležitosti udělil vladyka Michal řád sv. muč. biskupa Gorazda II. stupně arcibiskupovi  Feodorovi a dále udělil pamětní medaili sv. muč. Gorazda jeho doprovodu, mitr. prot. Vasilovi Keretsmanovi.

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku si připomíná mučednickou smrt sv. Ludmily 29. září podle juliánského kalendáře jako vzpomínku na to, že v době jejího života se používal tento kalendář.

Sv. Ludmila se narodila dle dostupných pramenů v r. 860 a okolo roku 875 se vdala za knížete Bořivoje I.  – prvního historicky doloženého Přemyslovce. Položila se svým manželem základy ke christianizaci Čech.  Roku 882 pokřtil sv. Metoděj knížete Bořivoje I. na Moravě, a poté také kněžnu Ludmilu v Čechách. Jelikož přijala křest podle východního ritu (dnes bychom řekli pravoslavného), uctívá ji, stejně jako sv. Václava, pravoslavná církev jako své svaté.

Svatá kněžna Ludmila byla na pokyn své snachy Drahomíry uškrcena r. 921 na svém hradě Tetín a r. 925 nechal její vnuk sv. Václav přenést její ostatky do Baziliky sv. Jiří na Pražském Hradě, kde jsou uchovány dodnes.

Mohlo by se vám líbit...