Z programu bohoslužeb a dalších aktivit arcibiskupa Michala v říjnu 2017

Z programu bohoslužeb a dalších aktivit arcibiskupa Michala v říjnu 2017

1. 10. 2017
Arcibiskup Michal sloužil sv. archijerejskou liturgii v Katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze – Resslova ulice.

2. 10. 2017
Arcibiskup Michal se účastnil zahájení nového akademického roku na HTF UK v Paze, kde vyznamenal Pamětní medailí sv. Novomučedníka Gorazda, akademické představitele fakulty.

6. 10. 2017
Vladyka Michal požehnal konání a zároveň se i účastnil zahájení Festivalu pravoslavné hudby: Archaion Kallos, v Katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze – Resslova ulice.

8. 10. 2017
Arcibiskup Michal sloužil sv. archijerejskou liturgii ve 4. PCO v Praze při Chrámu sv. Mikuláše v Praze 6.

11. 10. 2017
V den svátku sv. Václava, arcibiskup Michal sloužil sv. archijerejskou liturgii v Monastýru sv. Ludmily a sv. Václava v Loděnici u Berouna.

13. 10. 2017
Vladyka Michal požehnal a osobně se účastnil slavení Svátku Záštity Přesvaté Bohorodice na Vltavě (festivalu), který byl organizován Všekozáckým svazem českých zemí a Slovenska v Ruském kulturním středisku v Praze.

14. 10. 2017
U příležitosti Svátku Záštity Přesvaté Bohorodice vladyka Michal sloužil sv. archijerejskou liturgii v PCO Krupka u Teplic.

15. 10. 2017
U příležitosti Svátku Záštity Přesvaté Bohorodice vladyka Michal sloužil sv. archijerejskou liturgii v PCO Kralupy nad Vltavou.

17. 10. 2017
Vladyka Michal navštívil město Jablonec nad Nisou, kde provedl vizitaci průběhu opravy Chrámu a projednal možnost pronájmu bytu pro místního Duchovního správce.

22. 10. 2017
Arcibiskup Michal v době sloužení sv. archijerejské liturgie vysvětil diákona KirillaSarkissiana na jereje pro řecky mluvící diasporu v Katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze.

24. 10. 2017
Arcibiskup Michal navštívil město Trutnov, kde společně s místním Duchovním správcem přebral od Městského úřadu, do užívání PCO v Trutnově Kapli sv. Panny Marie Pomocné.

25. 10. 2017
Arcibiskup Michal se na pozvání velvyslance Rakouska v ČR, účastnil slavnostní recepce u příležitosti Státního svátku Rakouska.

28. 10. 2017
Vladyka Michal sloužil sv. archijerejskou liturgii v PCO Tachov, kde vyznamenal Duchovního správce a příslušníky církevní obce Medailí svatého Novomučedníka Gorazda.

Ve večerních hodinách se vladyka Michal na pozvání prezidenta ČR, účastnil slavnostní recepce u příležitosti Státního svátku ČR na Pražském Hradě.

29. 10. 2017
Arcibiskup Michal sloužil sv. archijerejskou liturgii v Chrámu sv. Kateřiny Alexandrijské v Praze 2.

Tento den v ranních hodinách došlo vlivem povětrnostních podmínek k vážnému a zásadnímu poškození Chrámu sv. Valentýna a Nanebevstoupení Páně v Mostě – tzv. dřevěný rumunský chrám. V odpoledních hodinách byli na místo vysláni duchovní, aby zjistili stav a zabezpečili součinnost s Policií ČR a Městskou policií v Mostě.
V následujících dnech byl z Rumunské patriarchie vyslán odborník – stavitel, který posoudil stav poškození tohoto Chrámu. Dle jeho vyjádření je Chrám poškozen z 70 % a jeho oprava bude stát více jak 50 000,- EUR.

30. 10. 2017
Vladyka Michal se na základě pozvání velvyslance Turecka v ČR, účastnil slavnostní recepce u příležitosti Státního svátku Turecka.

Mohlo by se vám líbit...