Zasedání ER PPE

Dne 27. 11. 2018 se v odpoledních hodinách uskutečnilo Zasedání ER Pražské pravoslavné eparchie.
Po zahájení zasedání ER, úvodní modlitbě a kontrole usnesení z posledního zasedání ER přednesl předseda ER J.V. Michal arcibiskup pražský a českých zemí zprávu o činnosti PPE. Poté členové ER jednali o založení několika PCO a Místně oddělených středisek. Dalším bodem programu bylo vyhodnocení výběrového řízení na ředitele úřadu ER. Členové ER zvolili nového ředitele úřadu ER – prot. Štefana Lohojdu. V závěru se členové ER dohodli, že na dalším zasedání ER projednají přípravu na svolání Eparchiálního shromáždění. Nakonec vladyka Michal udělil všem přítomným své archijerejské požehnání.

Dne 28. 11. 2018 byl nový ředitel prot. Štefan Lohojda uveden do úřadu ER.
Dne 28. 11. 2018 vladyka Michal pověřil prot. Mgr. Milana Bilého dočasně vedením ÚMR.

Mohlo by se vám líbit...