Zničení dřevěného chrámu v Mostě

Dne 29. 10. 2017 v ranních hodinách vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek došlo k velmi zásadnímu poškození Chrámu Nanebevstoupení Páně a sv. muč. Valentýna v Mostě.

V souvislosti s rozsahem a mírou poškození tohoto chrámu, který byl odborně posouzen stavebním odborníkem z Rumunska, dále na základě vyjádření Patriarchátu Pravoslavné církve Rumunska, i na základě rozhodnutí Úřadu Eparchiální rady Pražské pravoslavné eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovenku, nebude přikročeno k opravě či obnově zničeného chrámu.

Veškeré nezničené a použitelné části bývalého chrámu a ostatních objektů budou použity k výstavbě jiných sakrálních budov a zařízení v rámci Pražské pravoslavné eparchie.

Dřevěný kříž, jako Památník rumunským obětem II. světové války, bude pietně přenesen na jiné místo, dle upřesnění rumunského Patriarchátu.

Dle vyjádření rumunské strany dojde k jednání s Pražskou pravoslavnou eparchií, o možnosti vybudování nového chrámu pro rumunskou a moldavskou diasporu v Praze.

Mohlo by se vám líbit...